Gönderen Konu: Kuluçkada İncelemenin Planlanması, Organizasyonu ve Yürütülmesi  (Okunma sayısı 21894 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ADMİN

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 583
  • Thanked: 30 times
  • Cinsiyet: Bay
  • Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-- Hadi Paylaşalım
Kuluçkada İncelemenin Planlanması, Organizasyonu ve Yürütülmesi

Kuluçka randımanı veya civciv kalitesinde sorunlar baş gösterdiğinde detaylı bir kuluçka araştırması yapmak gerekli olabilir. Döllü yumurtaların randımanı, civciv kalitesi ve çıkım sonrası performansı yumurtlamadan çıkıma kadar ki şartlardan etkilenir. Bu nedenle tüm kuluçka incelemeleri yumurtanın yumurtlanmasından çiftlikte civciv bakımına kadar, tüm aşamaları kapsamalıdır. Civcivlerin çiftlikte ilk hafta gösterecekleri performans, özellikle ilk hafta ölüm oranı ve canlı ağırlığı incelenmelidir. Her ne kadar civciv performansı çiftlik sevk ve idaresinden etkilense de kuluçkanın etkisi genellikle gözardı edilmektedir ve problemlerle karşılaşıldığında bu etki de göz önüne alınmalıdır.

Dikkatle planlanmış bir kuluçka incelemesinde, incelenen materyalin bütünü temsil ettiğinden emin olunmalıdır. İnceleme sonucu, sürece İlişkin alternatif bir uygulama önerilmelidir. Kalite kontrol rutinleri, aynı problemlerin yinelenmesinin önlenmesi amacıyla sonuçların izlenmesi işlemiyle adapte çalışmalıdır.

Kuluçka incelemesi için gerekli ekipmanların listesi aşağıda verilmiştir:

• Bütün bir tepsiyi yumurtalarıyla beraber tartabilecek 10g’a hassas terazi

• 0.2ºC (0.4ºF) hassasiyetinde küçük sıcaklık günlükleyicileri (data logger)

• Yumurtayı açmak için maşa ya da pens

• Kuluçkanın rutin işlerinden uzakta konumlandırılmış iyi aydınlatılmış bir masa

• Bolca yumurta viyolü

• Artıklar için büyükçe bir çöp bidonu

• Kağıt havlu

• Kayıt formu (örnek için Bkz. Ek 7)

• Dezenfektan sprey

• Kauçuk eldiven

Kuluçka ziyaretinden 28 gün önce ve yumurtalar yüklenmeden yaklaşık 1 hafta önce incelenecek sürüleri seçiniz.

Her bir çiftlikte folluklara son yumurta toplamasından sonra bir yada daha fazla sayıda sıcaklık veri günlükleyicileri yerleştiriniz. Ertesi gün yumurtalar toplanırken günlükleyicilere de yumurta gibi muamele ediniz. Günlükleyicileri yumurtaya uygulanan tüm dezenfeksiyon işlemlerinden zarar görmemeleri için gerekiyorsa plastik bir torba içine geçiriniz. Günlükleyicileri yumurtaları depoya koymadan önce tepsiye yumurta gibi yerleştiriniz. Günlükleyici koyduğunuz tepsileri daha sonra bulabilmek için işaretleyiniz.

Kuluçkada her bir çiftlik için 8-10 tepsi (toplam 1,000-1,500 yumurta) belirleyiniz. Yumurtalar benzer yaşta olmalı ve mümkünse sistemde mevcut diğer yumurtaları temsil edebilmelidirler. Veri günlükleyicileri yerleştirilmiş tepsileri bu günlükleyiciler ile birlikte gelişim makinasına yerleştiriniz. Her bir tepsiyi tartıp anlaşılır bir şekilde işaretleyiniz. Ağırlıkları Ek 7 de verilen Form 1 üzerine kaydediniz. Boş tepsi ağırlıklarını kaydetmeyi unutmayınız.

Örnekleme tepsilerini makine içerisine eşit biçimde dağıtınız (örn. Üst orta ve alt olmak üzere üç farklı noktaya). Böylece inkübatör içindeki pozisyonun etkisi de belirlenebilecektir.

Çıkımdan 3-4 gün önce döllülüğün tespiti için her bir çiftlikten bir tepsi yumurtayi inkübatöre basınız. Bu yumurtaların hepsi açılacağından çıkım için kullanılamayacaktır.

Lamba muayenesi sırasında örnekleme tepsilerinden çürümüş ya da akmış olanlar hariç
yumurtaları almayınız. Bu durumdaki yumurtaları ise aldıktan sonra Ek 7’deki Form 4’ü
kullanarak kayıt altına alınız.

Transferde günü not ederek tepsileri tekrar tartınız.

Çıkım gününde tüm işaretli tepsileri analiz için ayırınız (Şekil 1).


Şekil 1: İnceleme için ayrılmış örnekleme tepsileri

A sınıfı civcivleri sayınız ve toplu halde tartınız. Her bir tepsideki ölü civcivler ve ıskartaları sayınız. Sayılıları Form 1’e kaydediniz (Ek 7).

Tüm çıkmamış yumurtaları bulup sürü kodu ve tepsi numarası ile birlikte viyollere yerleştiriniz. Sonrasında çıkım sepetleri temizlik için gönderilebilir.

Örneklenen tepsilerdeki yumurtaların bulunduğu tüm viyollerde yumurtaları açarak çalışınız (Şekil 2). İçeriği embriyonun ölüm evresi ya da kontaminasyonu olup olmamasına göre sınıflandırınız. Tüm gelişim anormalliklerini kaydediniz. Farklı kategorilere ait tanımlamalar Tablo 1 ve 2 de verilmiştir.Şekil 2: Çıkmamış yumurtaların açılması Embriyo ölümlerinin normal oranlarda olup Olmadığının incelenmesi açısından faydalıdır
Şekil 3: Yumurta kırım sonuçları doğru bir şekilde yorumlanıp kayıt altına alınmalıdır.

Yumurtaları gelişim evrelerine göre viyollerde sıralayınız (Şekil 28) ve her bir kategorideki yumurta sayısını tepsi numarası ile birlikte Form 2’ye kayıt ediniz.

Her bir kategori ve sürü için tüm sayıları bulduktan sonra toplam yumurta sayısına bölerek her bir kategorinin yüzdelerini hesaplayınız.

Sonuçları sürü yaşını da göz önüne alarak hedef değerlerle karşılaştırınız . Hedef değerlerden en çok sapmayı gösteren kategoriler problemin olduğu dönemler olarak  işaretlenme-lidir. Sağlık, besleme ve sevk-idare embriyonik ölüm deseninin tüm aşamalarını etkileyebilir. Bu nedenle verilen hedef değerler, kuluçkada hassas hedefl er oluşturmak amacıyla kullanılan sadece bir rehber olarak değerlendirilmelidir.

Zaman zaman kuluçka incelemeleri yukarıda anlatıldığı kadar dikkatli bir şekilde planlanmamış olabilir. Ancak planlanmadan ve az miktarda yumurta ile çıkım günü elde edilen materyallerle yapılan bir incelemede dahi yukarıda anlatılan organizasyon yöntemi kullanılarak, değerlendirmeye alınan grupları temsil edecek sonuçlara varılabilir.

Kuluçka incelemesi sırasında diğer pek çok gözlem de yorumlanabilir. Örneğin, çıkım tepsilerindeki çıkmamış yumurta sayıları tepsiden tepsiye büyük farklılıklar gösteriyorsa (en kötü tepside, en iyi tepsinin iki katı yumurta bulunması gibi) bu durum eşit olmayan  depo veya inkübasyon koşullarını veya örneklenen tepsilerin yer yumurtası ya da yıkanmış yumurtalar olabileceği düşünülmelidir. Yıkanmış veya yerden toplanmış yumurtalarda çok sayıda siyah göz ya da erken dönem çürükleri görülecektir

Aşırı miktarda kontamine yumurta ile karşılaşıldığında yumurta muamelesi ve sanitasyonunun soruşturulması gerekir. Kontaminasyonun ve çürümüş yumurta oranlarının yüksek seyretmesi kötü folluk hijyeninden kaynaklanabilir. Bir program dahilinde daha sık yumurta toplanması veya folluklardaki altlıkların daha sık değiştirilmesi sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. Sorun aynı zamanda yetersiz veya yanlış uygulanan sanitasyondan da kaynaklanıyor olabilir. Yumurta muamele süreci yakından gözlemlenmeli ve şayet yumurtalar herhangi bir aşamada ıslatılıyor veya terliyorsa bu durum tespit edilmelidir. Gizli çatlaklara neden olacak sert muamelenin bir sonucu olarak kontaminasyon ortaya çıkıyorsa, bu durum lamba muayenesi ile tespit edilebilecektir.

Gelişim makinesinde ağırlık kayıplarının izlenmesi, makinelerden herhangi biri transfere kadar hedefl enen değerlere ulaşmadığı durumda sözkonusu makine ya da makinelerin tespit edilmesini sağlar. Bazı inkübatörlerde nemlendirme sistemi denetlenmelidir ( tıkanmış sprey memeleri vb) Şayet nemlendirme sisteminin tatmin edici bir şekilde çalıştığına kanaat getirilirse hedefl enen değerlere ulaşmak için makinanın nem ayarlarını yeniden düzenlemek gerekir. Çoklu yükleme sistemine sahip bir gelişim makinesinde %1’lik bir ağırlık kaybı değişikliği için (örn. %13’den 12 ye indirmek için) nisbi nemde yaklaşık %5 veya ıslak termometrede 1ºC (~2ºF) oynamak gerekir. Nisbi nem ya da ıslak termometre değerini artırmak; ağırlık kaybını azaltacak, azaltmak ise tam tersi etki yapacaktır.

Makinelerin ilk 8-10 gün havalandırma yapmayıp kapalı tutulduğu tekli yükleme sistemi ile çalışan gelişim makinelerinde, ilk 10 günde ağırlık kaybı sadece %2 civarında olacaktır. Bu geriye kalan 8-10 günlük süreçte yumurtaların transfere kadar %10 daha ağırlık kaybetmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, bir süreliğine nemlendirme sistemi kapatılmadan ulaşılması zor bir hedeftir ve dışarıdan alınan havanın çok nemli olduğu durumlarda ulaşılması mümkün olmayabilir.

Ağırlık kayıplarının hesaplandığı tepsilerden çıkan civcivler kullanılarak ortalama civciv ağırlığı hesaplanması iyi bir uygulamadır. Şayet yumurtalar transfere kadar %12 ağırlık kaybetmiş ancak sonrasında civciv ağırlığı yumurta ağırlığının %67’sine denk gelmemiş ise bu durumda yumurta yükleme veya civciv hasad saatlerinde değişiklik yapılmalıdır. Pratik bir yaklaşımla civcive dönüşüm oranı hedefi n %1 altında ise yükleme zamanı yaklaşık 3 saat ileri alınmalıdır. Ancak öncelikle civcivlerin kabuğu delmeye başladıkları ana kadar taze yumurtanın yaklaşık %12’si veya depolanmış yumurtanın %11,5’i (kısa süreli depolama sözkonusu ise) kadar ağırlık kaybedildiğinden emin olunmalıdır.

Kaynak: Steve Tullett - - Ross
 

 

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarina ve kisilik haklarina saygili olmayi amac edinmistir. Sitemiz, 5651 sayili yasada tanimlanan yer saglayici olarak hizmet vermektedir. 5651 Sayili kanun’un 8. maddesine ve T.C.K’nin 125. maddesine göre Tüm üyelerimizin yaptiklari paylasimlardan sorumludur. ilgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykiri icerikleri kontrol etme yükümlülügü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldir prensibini benimsemistir. sitemizde yer alan tüm videolar kaynak kodlari ile youtube, vimeo, dailymotion, v.b. video paylasim sitelerinden alinmaktadir. Telif haklari sorumlulugu bu sitelere aittir. Telif hakkina konu olan eserlerin yasal olmayan bir bicimde paylasildigini ve yasal haklarinin cignendigini düsünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@kanatliforum.com mail adresinden bize ulasabilirler. Buraya ulasan talep ve sikayetler hukuk müsavirimiz tarafindan incelenecek, sikayet yerinde görüldügü takdirde ihlal oldugu düsünülen icerikler sitemizden kaldirilacaktir. Ayrica, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykiri icerik üreten ve hukuka aykiri paylasimda bulunan üyelerin tespiti icin gerekli teknik veriler saglanacaktir.Site Yoneticileri Bilgisi Haricinde Yapilan Alisverislerden Sitemiz Sorumlu Degildir.